Studijų programų sąrašas

Programos kodas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
6011NX002 Religijos mokslai Humanitariniai mokslai Religija ir teologija Nuolatinė - 6 (metais)