Apsaugos vadovo modulinė profesinio mokymo programa

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Mokymo įstaigaKaraliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Studijų krypties grupėSaugos paslaugos
Studijų kryptisAsmens ir turto apsauga
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmė Grupinio mokymosi - 30 (savaitėm)
Programos kodasP43103207
Įstaigos adresas
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Programos aprašymas

Apsaugos vadovo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai organizuoti veiklą bei valdyti personalą, organizuoti objektų, renginių ir asmenų apsaugą. Asmuo, įgijęs apsaugos vadovo kvalifikaciją, galės dirbti apsaugos vadovu saugos tarnybose. Asmuo, įgijęs apsaugos vadovo kvalifikaciją, išmanys apsaugos tarnybos profilį, specializaciją ir struktūros ypatumus; apsaugos vadovo darbo organizavimo teisinius pagrindus; bendravimo su užsakovais ir klientais būdus ir metodus; saugomų objektų rūšis; renginių ir asmenų apsaugos būdus; specialiųjų priemonių ir ginklų sandarą; reikalavimus šaudmenų laikymui, saugojimui ir nešiojimui; apsaugos tarnybos darbuotojų dalyvavimo teisės pažeidimų tyrimo procesuose bei teismuose teises ir pareigas; gebės vykdyti personalo (apsaugos darbuotojų) atranką; organizuoti ir kontroliuoti pavaldžių darbuotojų darbą; spręsti konfliktus, iškilusius su tiesioginiu vadovu ir pavaldžiais darbuotojais; vykdyti apsaugos paslaugų klientų paiešką; analizuoti saugomo objekto struktūrą, siekiant organizuoti jo apsaugą; dalyvauti saugomo objekto turto patikrinimuose, inventorizacijoje; valdyti saugomo objekto apsaugos ir vaizdo sistemas, įrangą ir priemones; naudotis specialiosiomis priemonėmis; organizuoti saugomo objekto, asmenų ir renginių apsaugą; suteikti pirmąją pagalbą asmenims; fiksuoti administracinius nusižengimus ar nusikaltimus (vagystes, objekto turto sugadinimą, asmens sveikatos sutrikdymą, viešosios tvarkos pažeidimą); organizuoti sulaikyto įtariamojo teisės pažeidėjo perdavimą policijai.

Panašios programos kitose mokymo įstaigose