Mokymo programų sąrašas

Programos kodas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
M44103204 Pataisos pareigūno modulinė profesinio mokymo programa Saugos paslaugos Asmens ir turto apsauga Grupinio mokymosi - 1 (metais)