Pasirinkite studijų programą

Balstogės universiteto filialas "Ekonomikos-informatikos fakultetas"

Programos kodas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
6011MX001 Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika Švietimas Mokytojo ikimokykliniam ugdymui rengimas Nuolatinė - 5 (metais)

Klaipėdos universitetas

Programos kodas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
6121MX054 Vaikystės pedagogika Švietimas Mokytojo ikimokykliniam ugdymui rengimas Nuolatinė - 4 (metais)

Vilniaus universiteto Šiaulių akademija

Programos kodas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
6121MX040 Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas Švietimas Mokytojo ikimokykliniam ugdymui rengimas Nuolatinė - 4 (metais)

Vytauto Didžiojo universitetas

Programos kodas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
6121MX063 Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas Švietimas Mokytojo ikimokykliniam ugdymui rengimas Nuolatinė - 4 (metais)