Studijų programų sąrašas

Programos kodas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
6011MX001 Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika Švietimas Mokytojo ikimokykliniam ugdymui rengimas Nuolatinė - 5 (metais)