Studijų programų sąrašas

Programos kodas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
6121LX001 Gynybos ir viešoji vadyba Socialiniai mokslai Socialiniai mokslai (plačiosios programos) Ištęstinė - 4.5 (metais)
6211LX098 Gynybos išteklių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
6211SX001 Gynybos studijos Saugos paslaugos Ginkluotosios pajėgos ir gynyba Ištęstinė - 2 (metais)
6121LX004 Gynybos technologijų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3.5 (metais)
6211JX001 Karinė diplomatija Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Ištęstinė - 2 (metais)
6121SX001 Nacionalinis saugumas ir gynyba Socialiniai mokslai Socialiniai mokslai (plačiosios programos) Nuolatinė - 3.5 (metais)
6121JX001 Tarptautiniai santykiai Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 3.5 (metais)