Studijų programų sąrašas

Programos kodas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
6211EX024 Aeronautikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai Nuolatinė - 2 (metais)
6211EX003 Aplinkosaugos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Aplinkosaugos technologijos Nuolatinė - 2 (metais)
6211LX037 Apskaita ir auditas Verslas ir administravimas Apskaita Nuolatinė - 2 (metais)
6011PX003 Architektūra Architektūra ir statyba Architektūra ir urbanistika Nuolatinė - 5 (metais)
6211PX026 Architektūra Architektūra ir statyba Architektūra ir urbanistika Nuolatinė - 2 (metais)
6121EX021 Atsinaujinančioji energetika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektra ir energija Nuolatinė - 4 (metais)
6121EX011 Automatika ir valdymas Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
6121EX024 Aviacijos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai Nuolatinė - 4 (metais)
6211EX002 Biomedicininė inžinerija Biologija ir susiję mokslai Biologija ir susiję mokslai (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
6122FC002 Biomedicininių medžiagų industrijos Gamyba ir perdirbimas Gamyba ir perdirbimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
6211EX020 Chemijos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Chemijos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
6121EX019 Cheminė technologija ir inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Chemijos inžinerija Nuolatinė - 4 (metais)
6211EX006 Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
6213EX001 Darnus valdymas ir gamyba Inžinerija ir inžinerinės profesijos Aplinkosaugos technologijos Nuolatinė - 2 (metais)
6213AX001 Didžiųjų verslo duomenų analitika Matematika ir statistika Matematika Ištęstinė - 3 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)
6211BX007 Dirbtinio intelekto informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
6121BX035 Dirbtinis intelektas Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
6123AX001 Duomenų mokslas ir inžinerija Matematika ir statistika Matematika Nuolatinė - 4 (metais)
6211MX020 Edukologija Švietimas Edukologija Nuolatinė - 2 (metais)
6121JX030 Ekonomika Socialiniai mokslai Ekonomika Nuolatinė - 4 (metais)
6211JX040 Ekonomika Socialiniai mokslai Ekonomika Nuolatinė - 2 (metais)
6121EX012 Elektronikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 6 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
6211EX012 Elektronikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 2 (metais)
6123EX002 Elektronikos ir elektros inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 3 (metais)
6211PX025 Elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas Menai Muzika ir atlikimo menas Nuolatinė - 1.5 (metais)
6211EX010 Elektros energetikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektra ir energija Nuolatinė - 2 (metais)
6121EX010 Elektros inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektra ir energija Nuolatinė - 4 (metais)
6211EX073 Energijos technologijos ir ekonomika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektra ir energija Nuolatinė - 2 (metais)
6121LX022 Finansai Verslas ir administravimas Finansai, bankininkystė ir draudimas Nuolatinė - 3 (metais)
6211LX036 Finansai Verslas ir administravimas Finansai, bankininkystė ir draudimas Nuolatinė - 2 (metais)
6121EX016 Gamybos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
6211EX015 Gamybos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 1.5 (metais)
6211BX008 Informacijos ir informacinių technologijų sauga Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
6121BX011 Informacinės sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
6121BX010 Informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
6121BX014 Informatikos inžinerija Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
6211LX031 Inovacijų valdymas ir antreprenerystė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
6121EX013 Intelektinės robotikos sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
6121CX019 Inžinerinė fizika Fiziniai mokslai Fizika Nuolatinė - 4 (metais)
6121JX069 Komunikacija ir informacijos valdymo technologijos Socialiniai mokslai Socialiniai mokslai (plačiosios programos) Nuolatinė - 3 (metais)
6211FX023 Mados inovacijų technologijos Gamyba ir perdirbimas Tekstilė (apranga, avalynė ir oda) Nuolatinė - 1.5 (metais)
6121FX001 Mados inžinerija Gamyba ir perdirbimas Tekstilė (apranga, avalynė ir oda) Nuolatinė - 4 (metais)
6211FX011 Maisto mokslas ir mityba Gamyba ir perdirbimas Maisto produktų technologijos Nuolatinė - 2 (metais)
6121FX007 Maisto mokslas ir technologija Gamyba ir perdirbimas Maisto produktų technologijos Nuolatinė - 4 (metais)
6211FX012 Maisto technologijos ir inovacijos Gamyba ir perdirbimas Maisto produktų technologijos Nuolatinė - 1.5 (metais)
6121LX024 Marketingas Verslas ir administravimas Rinkodara Nuolatinė - 3 (metais)
6211LX038 Marketingo valdymas Verslas ir administravimas Rinkodara Nuolatinė - 2 (metais)
6121EX008 Mechanikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Mechanika ir metalo darbai Nuolatinė - 4 (metais)
6211EX009 Mechanikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Mechanika ir metalo darbai Nuolatinė - 2 (metais)
6121EX017 Mechatronika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
6211EX017 Mechatronika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 2 (metais)
6281CX001 Medicininė chemija Fiziniai mokslai Chemija Nuolatinė - 2 (metais)
6213GX001 Medicinos fizika Sveikatos priežiūra Sveikatos priežiūra (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
6213CX001 Medžiagų fizika Gamyba ir perdirbimas Medžiagotyra (stiklas, popierius, plastikai, mediena) Nuolatinė - 2 (metais)
6122FC001 Medžiagų fizika ir nanotechnologijos Gamyba ir perdirbimas Medžiagotyra (stiklas, popierius, plastikai, mediena) Nuolatinė - 4 (metais)
6211LX030 Įmonių valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
6121BX015 Multimedijos technologijos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
6121PX030 Muzikos technologijos Menai Muzika ir atlikimo menas Nuolatinė - 3 (metais)
6121NX035 Naujųjų medijų kalba Humanitariniai mokslai Humanitariniai mokslai, išskyrus kalbas (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
6211BX010 Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
6310MX005 Pedagogikos studijos Švietimas Edukologija Nuolatinė - 1 (metais)
6123JX003 Politika, filosofija ir visuomenė Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 4 (metais)
6211EX018 Pramonės inžinerija ir vadyba Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
6121FX006 Pramoninė biotechnologija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
6211FX010 Pramoninė biotechnologija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
6123EX001 Pramoninio dizaino inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
6121BX012 Programų sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
6211BX011 Programų sistemų inžinerija Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
6211NX032 Skaitmeninė kultūra Humanitariniai mokslai Filosofija ir etika Nuolatinė - 2 (metais)
6211JX045 Socialinė politika ir gerovė Socialinė gerovė Socialinė gerovė (plačiosios programos) Nuolatinė - 1.5 (metais)
6211EX008 Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
6121EX005 Statybos inžinerija Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Ištęstinė - 6 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
6211EX007 Statybos valdymas Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
6211JX107 Strateginė komunikacija Socialiniai mokslai Socialiniai mokslai (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
6121CX011 Taikomoji chemija Fiziniai mokslai Chemija Nuolatinė - 4 (metais)
6211CX014 Taikomoji chemija Fiziniai mokslai Chemija Nuolatinė - 2 (metais)
6121AX005 Taikomoji matematika Matematika ir statistika Matematika Ištęstinė - 6 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
6211AX006 Taikomoji matematika Matematika ir statistika Matematika Nuolatinė - 2 (metais)
6211LX029 Tarptautinis verslas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
6121NX036 Technikos kalbos vertimas Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 3 (metais)
6211NX031 Technikos kalbos vertimas ir postredagavimas Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 2 (metais)
6211EX023 Termoinžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektra ir energija Nuolatinė - 2 (metais)
6121EX014 Transporto elektronika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Ištęstinė - 6 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
6121EX020 Transporto priemonių inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai Nuolatinė - 4 (metais)
6211EX014 Valdymo technologijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
6211BX009 Veiklos skaitmeninimas ir sistemų architektūros Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
6121LX020 Verslas ir antreprenerystė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
6215LX004 Verslo administravimas KTU MBA Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 1 (metais)
6211JX042 Verslo ekonomika Socialiniai mokslai Ekonomika Nuolatinė - 1.5 (metais)
6121LX074 Verslo skaitmenizavimo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
6211LX040 Viešasis administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
6121LX027 Viešasis valdymas ir pilietinė visuomenė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
6211JX044 Viešoji politika ir saugumas Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)
6211LX039 Žmonių išteklių vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)