Studijų programų sąrašas

Programos kodas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
6121NX060 Anglų filologija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
6211NX050 Anglų ir kita užsienio (vokiečių k./prancūzų k.) kalba ir verslo komunikacija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 2 (metais)
6121NX062 Archeologija ir istorija Humanitariniai mokslai Istorija ir archeologija Nuolatinė - 4 (metais)
6211NX051 Baltijos šalių istorija Humanitariniai mokslai Istorija ir archeologija Nuolatinė - 2 (metais)
6211NX053 Baltų kalbos ir kultūros Humanitariniai mokslai Humanitariniai mokslai, išskyrus kalbas (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
6121DX014 Biologija ir jūros biotechnologija Biologija ir susiję mokslai Biologija Nuolatinė - 4 (metais)
6121EX061 Chemijos inžinerija (aplinka ir energija) Inžinerija ir inžinerinės profesijos Chemijos inžinerija Nuolatinė - 3.5 (metais)
6211NX054 Dvasinis konsultavimas ir asistavimas Humanitariniai mokslai Religija ir teologija Nuolatinė - 2 (metais)
6211MX037 Edukologija Švietimas Edukologija Nuolatinė - 2 (metais)
6121JX063 Ekonomika Socialiniai mokslai Ekonomika Nuolatinė - 3.5 (metais)
6121EX062 Elektros inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektra ir energija Nuolatinė - 4 (metais)
6211MX038 Fizinio aktyvumo ir sporto pedagogika Švietimas Mokytojo su dalyko specializacija rengimas Ištęstinė - 2 (metais)
6121CX014 Gamtinė geografija ir okeanografija Fiziniai mokslai Žemės mokslai Nuolatinė - 4 (metais)
6211EX063 Gamybos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Chemijos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
6121JX066 Geografija Socialiniai mokslai Sociologija ir kultūros studijos Nuolatinė - 4 (metais)
6121BX028 Informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
6121BX029 Informatikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 4 (metais)
6211EX064 Inovatyviosios elektros ir automatikos sistemos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 2 (metais)
6211EX069 Inovatyvių procesų inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Chemijos inžinerija Nuolatinė - 2 (metais)
6211CX019 Jūrų hidrologija Fiziniai mokslai Žemės mokslai Nuolatinė - 2 (metais)
6121EX068 Jūrų transporto inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
6121EX064 Jūrų uostų inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai Nuolatinė - 4 (metais)
6283MX001 Kalbėjimo ir kalbos terapija Švietimas Edukologija Nuolatinė - 2 (metais)
6181GX001 Kineziterapija Sveikatos priežiūra Terapija ir reabilitacija Nuolatinė - 4 (metais)
6211JX085 Konsultavimo psichologija Socialiniai mokslai Psichologija Nuolatinė - 2 (metais)
6121RX004 Laisvalaikio sportas Paslaugos asmenims Sportas Nuolatinė - 4 (metais)
6211EX066 Laivybos ir uostų inžinerija Transporto paslaugos Transporto paslaugos Nuolatinė - 2 (metais)
6121NX064 Lietuvių filologija Kalbos Literatūra ir lingvistika Nuolatinė - 4 (metais)
6121EX066 Mechanikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Mechanika ir metalo darbai Nuolatinė - 4 (metais)
6211JX087 Nacionalinis saugumas Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)
6211GX016 Papildomoji ir alternatyvioji medicina Sveikatos priežiūra Terapija ir reabilitacija Nuolatinė - 2 (metais)
6310MX009 Pedagogika Švietimas Edukologija Nuolatinė - 1 (metais)
6211JX088 Pedagoginė psichologija Socialiniai mokslai Psichologija Ištęstinė - 3 (metais)
6211NX056 Profesinė etika ir etikos auditas Humanitariniai mokslai Filosofija ir etika Nuolatinė - 1.5 (metais)
6121JX065 Psichologija Socialiniai mokslai Psichologija Nuolatinė - 4 (metais)
6121GX016 Radiologija Sveikatos priežiūra Medicinos diagnostika ir gydymo technologija Nuolatinė - 3.5 (metais)
6211LX080 Regionų valdysena Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 2 (metais)
6121LX059 Rekreacija ir turizmas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
6211LX081 Rekreacijos ir turizmo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
6211LX082 Rinkodara Verslas ir administravimas Rinkodara Nuolatinė - 2 (metais)
6121GX017 Slauga Sveikatos priežiūra Slauga ir akušerija Nuolatinė - 4 (metais)
6211GX017 Slauga Sveikatos priežiūra Slauga ir akušerija Nuolatinė - 1.5 (metais)
6211MX042 Socialinė pedagogika Švietimas Mokytojo su dalyko specializacija rengimas Ištęstinė - 2 (metais)
6121JX067 Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Nuolatinė - 3.5 (metais)
6211JX089 Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Nuolatinė - 2 (metais)
6121EX067 Statybos inžinerija ir uosto statiniai Architektūra ir statyba Statyba ir statybos inžinerija Nuolatinė - 4 (metais)
6211LX087 Sveikatos priežiūros vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
6211MX044 Švietimo vadyba Švietimas Edukologija Ištęstinė - 2 (metais)
6211BX020 Techninių informacinių sistemų inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektronika ir automatika Nuolatinė - 2 (metais)
6211DX014 Tvarus vandens ekosistemų valdymas Aplinka Aplinkotyra Nuolatinė - 2 (metais)
6211EX070 Uosto statiniai Inžinerija ir inžinerinės profesijos Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai Nuolatinė - 2 (metais)
6121LX060 Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3.5 (metais)
6121MX054 Vaikystės pedagogika Švietimas Mokytojo ikimokykliniam ugdymui rengimas Nuolatinė - 4 (metais)
6211LX083 Verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
6121LX061 Viešasis administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3 (metais)
6211JX091 Visuomenės geografija ir geoinformacinių sistemų taikymas Socialiniai mokslai Sociologija ir kultūros studijos Nuolatinė - 1.5 (metais)
6121GX018 Visuomenės sveikata Sveikatos priežiūra Terapija ir reabilitacija Nuolatinė - 3 (metais)
6211GX019 Visuomenės sveikatos ugdymas Sveikatos priežiūra Sveikatos priežiūra (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
6121JX068 Žurnalistika Žurnalistika ir informacija Žurnalistika Nuolatinė - 3.5 (metais)