Studijų programų sąrašas

Programos kodas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
6121PX011 Animacija Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Nuolatinė - 4 (metais)
6211PX037 Animacija Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Nuolatinė - 2 (metais)
6011PX001 Architektūra Architektūra ir statyba Architektūra (plačiosios programos) Nuolatinė - 5 (metais)
6121PX012 Dailės ir interjero restauravimas Menai Dailė Nuolatinė - 4 (metais)
6211PX006 Dailės ir interjero restauravimas Menai Dailė Nuolatinė - 2 (metais)
6211NX005 Dailės istorija ir teorija Menai Dailė Nuolatinė - 2 (metais)
6121NX009 Dailėtyra ir kuratorystė Menai Dailė Nuolatinė - 4 (metais)
6121PX013 Dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 4 (metais)
6211PX007 Dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 2 (metais)
6121PX014 Fotografija ir medijos menas Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Nuolatinė - 4 (metais)
6211PX008 Fotografija ir medijos menas Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Nuolatinė - 2 (metais)
6121PX015 Grafika Menai Dailė Nuolatinė - 4 (metais)
6211PX009 Grafika Menai Dailė Nuolatinė - 2 (metais)
6121PX016 Grafinis dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 4 (metais)
6121PX017 Interjero dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 4 (metais)
6121PX018 Keramika Menai Dailė Nuolatinė - 4 (metais)
6211PX018 Keramika Menai Dailė Nuolatinė - 2 (metais)
6121PX019 Mados dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 4 (metais)
6211PX011 Mados dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 2 (metais)
6121PX022 Scenografija Menai Dailė Nuolatinė - 4 (metais)
6211PX014 Scenografija Menai Dailė Nuolatinė - 2 (metais)
6121PX023 Skulptūra Menai Dailė Nuolatinė - 4 (metais)
6211PX015 Skulptūra Menai Dailė Nuolatinė - 2 (metais)
6121PX028 Tapyba Menai Dailė Nuolatinė - 4 (metais)
6211PX020 Tapyba Menai Dailė Nuolatinė - 2 (metais)
6121PX029 Tekstilės menas ir dizainas Menai Dailė Nuolatinė - 4 (metais)
6211PX021 Tekstilės menas ir dizainas Menai Dailė Nuolatinė - 2 (metais)
6121PX021 Įvietintas menas Menai Dailė Nuolatinė - 4 (metais)
6211PX012 Įvietintas menas Menai Dailė Nuolatinė - 2 (metais)
6211PX023 Vizualiųjų komunikacijų dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 2 (metais)