Studijų programų sąrašas

Programos kodas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
6121PX016 Grafinis dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 4 (metais)
6121PX017 Interjero dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 4 (metais)
6211PX022 Vizualinis dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 2 (metais)