Studijų programų sąrašas

Programos kodas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
6121PX012 Dailės ir interjero restauravimas Menai Dailė Nuolatinė - 4 (metais)
6121PX013 Dizainas Menai Dizainas Nuolatinė - 4 (metais)
6121PX020 Metalo menas ir juvelyrika Menai Menai (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
6121PX023 Skulptūra Menai Dailė Nuolatinė - 4 (metais)
6213PX002 Taikomasis menas Menai Dailė Nuolatinė - 2 (metais)