Tvarūs verslo finansai ir investicijos

Vilniaus universitetas

Mokymo įstaigaVilniaus universitetas
Studijų krypties grupėVerslas ir administravimas
Studijų kryptisFinansai, bankininkystė ir draudimas
Būtinas minimalus išsilavinimasAukštasis universitetinis išsilavinimas
Studijų forma ir trukmėNuolatinė - 1.5 (metais)
Kreditai90
Programos kodas6211LX021
Įstaigos adresasVilnius, Universiteto g. 3
Vilniaus universitetas

Programos aprašymas

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos tvarių finansų ir investicijų valdymo srities specialistus, žinančius pamatines tvarių finansų ir investicijų valdymo teorijas ir turinčius fundamentinių ir taikomųjų finansų ir investicijų valdymo srities žinių, ir galinčius dirbti vidurinėje ir aukščiausioje valdymo grandyje vadovaujantį bei analitinį darbą verslo įmonėse ir institucijose.
Studijų rezultatai:
Žinos finansų, investicijų ir tvarumo tikslų tarpusavio ryšius bei įtaką tvarių finansų ir investicijų valdymo sprendimams.
Žinos strateginius finansų valdymo sprendimus lemiančius procesus bei veiksnius ir gebės formuluoti verslo strateginius tvarios veiklos finansų valdymo sprendimus.
Gebės atlikti verslo įmonės kompleksinę tvarių finansų ir investicijų veiklos analizę ir vertinimą, taikant šiuolaikinius tvarios veiklos vertinimo metodus, bei planuoti ir įgyvendinti verslo įmonės transformaciją tvarios veiklos, tvarių finansų ir investicijų valdymo srityse.
Gebės rengti finansų ir investicijų srities verslo projektus, jiems vadovauti bei vykdyti tvarių finansų ir investicijų valdymu pagrįstą verslą, įvertindamas teikiamas idėjas, bei analizuodamas reikiamus duomenis.
Vadovaudamasis darnaus vystymosi principais, profesine etika, pilietiškumu bei tolerancija gebės bendrauti su įvairiomis interesų grupėmis priimant ir įgyvendinant tvarių finansų ir investicijų valdymo sprendimus, rengiant ataskaitas apie įvykdytus darbus, teikiant konsultacijas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, mokslinių šaltinių analizė, atvejo analizė, probleminė diskusija, individualios ir grupinės projektinės užduotys.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Taip pat daugumoje dalykų numatytas kaupiamasis vertinimas Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos sandaroje išskiriami trys privalomųjų dalykų blokai:
1) Globalios finansų rinkos ir investicijų valdymas
2) Tarptautinio verslo aplinka ir jos vertinimas
3) Verslo finansų valdymas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į gebančių veikti šalies bei tarptautinėje ekonominėje erdvėje verslo finansų vadovų ir analitikų ugdymą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Šios programos absolventai gali sėkmingai dirbti šalies ir tarptautinių įmonių finansų ir plėtros padalinių vadovais, finansinių institucijų (bankų, draudimo ir lizingo bendrovių, pensijų ir investicijų fondų valdymo įmonių) vadovaujančiose pozicijose ar finansų verslo konsultantais šalies ir užsienio įmonėse, vadovauti tarptautiniams projektams viešajame sektoriuje ar kurti savo tvarų verslą.
Ateityje studentai kurdami savo verslą ar dirbdami įmonių finansų padaliniuose, gebės pritraukti ir sėkmingai panaudoti įmonės finansinius išteklius transformacijai į tvarų verslą bei veiklas.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali tęsti studijas doktorantūroje ekonomikos, vadybos kryptyse.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:


Panašios programos kitose mokymo įstaigose