Studijų programų sąrašas

Programos kodas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
6121MX068 Dalyko pedagogika Švietimas Mokytojo su dalyko specializacija rengimas Nuolatinė - 4 (metais)
6211MX033 Edukologija Švietimas Edukologija Nuolatinė - 2 (metais)
6211JX082 Ekonomika Socialiniai mokslai Ekonomika Nuolatinė - 1.5 (metais)
6121JX062 Ekonomika ir investavimas Socialiniai mokslai Ekonomika Nuolatinė - 3.5 (metais)
6213DX002 Gamtinių sistemų valdymas Aplinka Aplinkotyra Nuolatinė - 2 (metais)
6211BX001 Informacinių technologijų valdymas Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 1.5 (metais)
6211MX035 Karjeros edukologija Švietimas Edukologija Nuolatinė - 1.5 (metais)
6121MX039 Kūno kultūros ir sporto pedagogika Švietimas Mokytojo su dalyko specializacija rengimas Nuolatinė - 4 (metais)
6211AX010 Matematika Švietimas Mokytojo su dalyko specializacija rengimas Nuolatinė - 2 (metais)
6121MX041 Muzikos pedagogika Švietimas Mokytojo su dalyko specializacija rengimas Nuolatinė - 4 (metais)
6211MX029 Muzikos pedagogika Švietimas Mokytojo su dalyko specializacija rengimas Nuolatinė - 2 (metais)
6121MX040 Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas Švietimas Mokytojo ikimokykliniam ugdymui rengimas Nuolatinė - 4 (metais)
6121BX009 Programų sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 3.5 (metais)
6281LX004 Regionų plėtra ir valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
6121MX043 Socialinė pedagogika ir ankstyvasis ugdymas Švietimas Mokytojo su dalyko specializacija rengimas Nuolatinė - 4 (metais)
6281JX006 Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinė gerovė (plačiosios programos) Nuolatinė - 1.5 (metais)
6211MX030 Specialioji pedagogika Švietimas Edukologija Nuolatinė - 1.5 (metais)
6121MX042 Specialioji pedagogika ir logopedija Švietimas Edukologija Nuolatinė - 4 (metais)
6211LX077 Vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
6121LX057 Viešasis administravimas ir teisė Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 3.5 (metais)
6211LX078 Viešasis valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 1.5 (metais)