Studijų programų sąrašas

Programos kodas Programos pavadinimas Studijų krypties grupė Studijų kryptis Studijų forma ir trukmė
6213DX001 Agroekosistemos Žemės ūkis Augalininkystė ir gyvulininkystė Ištęstinė - 3 (metais)
6121IX004 Agronomija Žemės ūkis Augalininkystė ir gyvulininkystė Ištęstinė - 6 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
6211IX010 Agronomija Žemės ūkis Žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė ir veterinarija (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
6121NX039 Anglų filologija Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
6211CX016 Aplinkosaugos organizavimas Inžinerija ir inžinerinės profesijos Aplinkosaugos technologijos Ištęstinė - 3 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)
6121CX013 Aplinkotyra ir aplinkos apsauga Inžinerija ir inžinerinės profesijos Aplinkosaugos technologijos Nuolatinė - 4 (metais)
6121LX035 Apskaita ir finansai Verslas ir administravimas Apskaita Ištęstinė - 5 (metais), Nuolatinė - 4 (metais)
6211LX053 Apskaita ir finansai Verslas ir administravimas Apskaita Ištęstinė - 3 (metais)
6211JX064 Ateities medijos ir žurnalistika Žurnalistika ir informacija Žurnalistika Nuolatinė - 1.5 (metais)
6121PX031 Atlikimo menas Menai Muzika ir atlikimo menas Nuolatinė - 4 (metais)
6211PX027 Atlikimo menas Menai Muzika ir atlikimo menas Nuolatinė - 2 (metais)
6211IX005 Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga Žemės ūkis Žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė ir veterinarija (plačiosios programos) Ištęstinė - 3 (metais)
6211KX020 Baudžiamoji ir verslo teisė Teisė Teisė Nuolatinė - 1.5 (metais)
6211DX011 Biocheminė analizė Biologija ir susiję mokslai Biochemija Ištęstinė - 3 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)
6121LX077 Bioekonomikos verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
6121DX011 Biologija ir genetika Biologija ir susiję mokslai Biologija Nuolatinė - 4 (metais)
6121FX008 Biotechnologija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
6211FX022 Biotechnologija ir farmacinė analizė Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
6211JX049 Diplomatija ir tarptautiniai santykiai Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 2 (metais)
6211DX013 Ekologija ir klimato kaita Inžinerija ir inžinerinės profesijos Aplinkosaugos technologijos Ištęstinė - 3 (metais)
6121JX034 Ekonomika Socialiniai mokslai Ekonomika Nuolatinė - 4 (metais)
6121JX035 Ekonomika ir finansai Socialiniai mokslai Ekonomika Nuolatinė - 3 (metais)
6211LX042 Finansai Verslas ir administravimas Finansai, bankininkystė ir draudimas Nuolatinė - 2 (metais)
6211MX048 Fizinis ugdymas ir sportas Švietimas Edukologija Nuolatinė - 2 (metais)
6211EX027 Hidrotechninės statybos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektra ir energija Ištęstinė - 3 (metais)
6211FX001 Industrinė ekologija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
6121BX016 Informatikos sistemos Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 4 (metais)
6211JX050 Integruota komunikacija Žurnalistika ir informacija Žurnalistika Nuolatinė - 1.5 (metais)
6121NX044 Istorija Humanitariniai mokslai Istorija ir archeologija Nuolatinė - 4 (metais)
6211LX054 Kaimo plėtros administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 3 (metais)
6283MX001 Kalbėjimo ir kalbos terapija Švietimas Edukologija Nuolatinė - 2 (metais)
6121NX046 Katalikų teologija Humanitariniai mokslai Religija ir teologija Nuolatinė - 5 (metais)
6121IX007 Kraštovaizdžio dizainas Žemės ūkis Sodininkystė Nuolatinė - 4 (metais)
6211NX034 Kultūros paveldas ir turizmas Menai Menai (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
6121JX036 Kūrybinės industrijos Socialinė gerovė Socialinė gerovė (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
6211JX051 Kūrybinės industrijos Socialinė gerovė Socialinė gerovė (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
6121LX076 Kūrybiško verslo ir inovacijų dizainas Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 3 (metais)
6211IX007 Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas Miškininkystė Miškininkystė Ištęstinė - 3 (metais)
6121NX047 Lietuvių filologija ir leidyba Kalbos Literatūra ir lingvistika Nuolatinė - 4 (metais)
6211NX035 Literatūros kūryba, kritika ir komunikacija Kalbos Literatūra ir lingvistika Nuolatinė - 2 (metais)
6121LX039 Logistika ir prekyba Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 5 (metais), Nuolatinė - 3.5 (metais)
6211NX036 Lyginamosios kultūrų studijos Humanitariniai mokslai Istorija ir archeologija Nuolatinė - 2 (metais)
6121IX005 Maisto kokybė ir sauga Žemės ūkis Žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė ir veterinarija (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
6121LX028 Marketingas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
6211LX043 Marketingas ir pardavimai Verslas ir administravimas Rinkodara Ištęstinė - 2 (metais)
6211LX044 Marketingas ir tarptautinė komercija Verslas ir administravimas Rinkodara Nuolatinė - 2 (metais)
6121AX006 Matematika ir jos taikymas Matematika ir statistika Matematika Nuolatinė - 4 (metais)
6211NX037 Meno kuratorystė Menai Dailė Nuolatinė - 2 (metais)
6121NX048 Menų istorija, kritika ir medijos Menai Dailė Nuolatinė - 4 (metais)
6121IX008 Miškininkystė Miškininkystė Miškininkystė Nuolatinė - 4 (metais)
6211IX009 Miškininkystė Miškininkystė Miškininkystė Ištęstinė - 3 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)
6211NX038 Modernioji lingvistika Kalbos Literatūra ir lingvistika Nuolatinė - 1.5 (metais)
6211MX023 Mokomojo dalyko edukologija Švietimas Mokytojo su dalyko specializacija rengimas Ištęstinė - 3 (metais)
6211JX052 Mokyklinė psichologija Socialiniai mokslai Psichologija Ištęstinė - 2.5 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)
6211DX012 Molekulinė biologija ir biotechnologija Biologija ir susiję mokslai Biologija ir susiję mokslai (plačiosios programos) Ištęstinė - 3 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)
6215LX005 Muitinės procesų valdymas Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 1.5 (metais), Nuolatinė - 1 (metais)
6121BX017 Multimedijos ir interneto technologijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
6211MX047 Muzikos edukologija Švietimas Edukologija Nuolatinė - 2 (metais)
6121PX033 Muzikos produkcija Menai Muzika ir atlikimo menas Nuolatinė - 3.5 (metais)
6121PX034 Naujųjų medijų menas Menai Audiovizualiniai ir medijų menai Nuolatinė - 4 (metais)
6211JX053 Organizacinė psichologija Socialiniai mokslai Psichologija Ištęstinė - 2.5 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)
6211NX039 Pastoracinė teologija Humanitariniai mokslai Religija ir teologija Nuolatinė - 2 (metais)
6310MX006 Pedagogika Švietimas Edukologija Nuolatinė - 1 (metais)
6121JX038 Politikos mokslai Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 4 (metais)
6121MX063 Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas Švietimas Mokytojo ikimokykliniam ugdymui rengimas Nuolatinė - 4 (metais)
6211NX040 Praktinė filosofija Humanitariniai mokslai Filosofija ir etika Nuolatinė - 2 (metais)
6121JX039 Psichologija Socialiniai mokslai Psichologija Nuolatinė - 4 (metais)
6121NX077 Regiono studijos Humanitariniai mokslai Humanitariniai mokslai, išskyrus kalbas (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
6211LX045 Reklamos vadyba Verslas ir administravimas Rinkodara Nuolatinė - 2 (metais)
6121MX036 Religijos pedagogika Švietimas Mokytojo su dalyko specializacija rengimas Nuolatinė - 4 (metais)
6211NX041 Religinis švietimas Švietimas Mokytojo su dalyko specializacija rengimas Nuolatinė - 1.5 (metais)
6281JX001 Rytų Europos studijos ir tyrimai Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 2 (metais)
6211MX021 Šeimotyra Asmens gebėjimai ir tobulinimasis Asmens gebėjimai ir tobulinimasis Nuolatinė - 1.5 (metais)
6211JX055 Šiuolaikinė Europos politika Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 1.5 (metais)
6211JX057 Socialinė antropologija Socialiniai mokslai Sociologija ir kultūros studijos Nuolatinė - 2 (metais)
6211JX060 Socialinis darbas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Ištęstinė - 2.5 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)
6121JX041 Socialinis darbas ir psichosocialinis konsultavimas Socialinė gerovė Socialinis darbas ir konsultavimas Nuolatinė - 4 (metais)
6281NX001 Sociolingvistika ir daugiakalbystė Humanitariniai mokslai Humanitariniai mokslai, išskyrus kalbas (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
6121RX005 Sporto studijos Paslaugos asmenims Sportas Nuolatinė - 4 (metais)
6211LX001 Sporto verslo vadyba Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 2 (metais)
6211LX046 Strateginis organizacijų valdymas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
6211JX061 Sveikatos psichologija Socialiniai mokslai Psichologija Ištęstinė - 2.5 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)
6211MX022 Švietimo vadyba Švietimas Edukologija Ištęstinė - 2.5 (metais), Nuolatinė - 2 (metais)
6211NX042 Taikomoji anglų kalbotyra Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 2 (metais)
6211FX013 Taikomoji biotechnologija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
6121DX012 Taikomoji ekologija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Aplinkosaugos technologijos Nuolatinė - 4 (metais)
6211BX012 Taikomoji informatika Informacijos ir ryšio technologijos Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė Nuolatinė - 2 (metais)
6211AX007 Taikomoji matematika Matematika ir statistika Matematika Nuolatinė - 2 (metais)
6211JX062 Taikomoji sociologija Socialiniai mokslai Sociologija ir kultūros studijos Nuolatinė - 2 (metais)
6211JX063 Tarptautinė ekonomika Socialiniai mokslai Ekonomika Nuolatinė - 2 (metais)
6211LX047 Tarptautinė verslo vadybos programa vadovams Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 1.5 (metais)
6121JX043 Tarptautinės politikos ir vystymo studijos Socialiniai mokslai Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas Nuolatinė - 4 (metais)
6211KX004 Tarptautinio verslo ir technologijų teisė Teisė Teisė Nuolatinė - 1.5 (metais)
6011KX003 Teisė Teisė Teisė Nuolatinė - 5 (metais)
6121KX001 Teisė ir finansai Teisė Teisė Nuolatinė - 4 (metais)
6211EX025 Transporto mašinų inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai Nuolatinė - 2 (metais)
6211MX046 Įtraukusis ugdymas: socioedukacinės industrijos Švietimas Švietimas (plačiosios programos) Nuolatinė - 2 (metais)
6211EX030 Tvarioji energetika Inžinerija ir inžinerinės profesijos Elektra ir energija Nuolatinė - 2 (metais)
6121EX087 Tvarioji inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
6121NX043 Užsienio kalbos ir kultūros Kalbos Kalbų studijos Nuolatinė - 4 (metais)
6211LX048 Valstybės institucijų administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
6121EX031 Vandens ir žemės inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
6211LX049 Verslas ir entreprenerystė Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 2 (metais)
6121LX029 Verslo administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
6211LX055 Verslo logistika Verslas ir administravimas Verslas ir administravimas (plačiosios programos) Ištęstinė - 2 (metais), Nuolatinė - 1.5 (metais)
6211NX044 Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorijos studijos Humanitariniai mokslai Istorija ir archeologija Nuolatinė - 2 (metais)
6122LJ001 Viešasis administravimas Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 4 (metais)
6121JX044 Viešoji komunikacija Žurnalistika ir informacija Žurnalistika ir informacija (plačiosios programos) Nuolatinė - 4 (metais)
6211JX067 Žemės ūkio ekonomika Socialiniai mokslai Ekonomika Ištęstinė - 3 (metais)
6211EX026 Žemės ūkio inžinerija ir vadyba Inžinerija ir inžinerinės profesijos Mechanika ir metalo darbai Nuolatinė - 2 (metais)
6281LX006 Žemės ūkio ir maisto verslų vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Nuolatinė - 2 (metais)
6121EX029 Žemės ūkio mechanikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Mechanika ir metalo darbai Nuolatinė - 4 (metais)
6211EX029 Žemės ūkio mechanikos inžinerija Inžinerija ir inžinerinės profesijos Mechanika ir metalo darbai Nuolatinė - 2 (metais)
6211LX056 Žemės ūkio verslo vadyba Verslas ir administravimas Vadyba ir administravimas Ištęstinė - 3 (metais)
6211EX028 Žemėtvarka Architektūra ir statyba Architektūra ir urbanistika Ištęstinė - 3 (metais)